Predstavitev

Fotoklub Jesenice je bil ustanovljen 23. maja 1989. Za uresničevanje ciljev in nalog ter usklajevanje dejavnosti je Fotoklub Jesenice včlanjen v Zvezo kulturnih društev Jesenice in v Fotografsko zvezo Slovenije (FZS), preko članstva v FZS pa tudi v Mednarodno zvezo za fotografsko umetnost FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique). Fotoklub Jesenice sodeluje z ostalimi fotoklubi in fotografskimi društvi ter z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD).

Ustanovni člani so v statut fotokluba zapisali naslednje cilje in naloge:

 • Skrb za razvoj in popularizacijo fotografiranja narave in njenih lepot ter človeka in njegove ustvarjalnosti.
 • Skozi izobraževanje članov ustvarjati pozitiven odnos do ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine.
 • S tekmovanji, natečaji, razstavami in drugimi podobnimi fotografskimi dejavnostmi doma in v tujini pospeševati kulturo svojih članov ter širiti strokovno fotografsko znanje.
 • Razvijanje klubskega življenja, tekmovalnega duha ter smisla za družabnost.

V letnem programu so vsebovane naslednje aktivnosti:

 • Redni članski sestanki dvakrat mesečno (vsak prvi in tretji torek v mesecu).
 • Predvajanje digitalnih fotografij (občasno tudi diapozitivov) ter njihovo ocenjevanje.
 • Urejanje spletne strani in Facebook uporabniškega računa Fotokluba Jesenice ter urejanje oglasno-razstavnega okna.
 • Organizacija vsakoletne razstave fotografij članov Fotokluba Jesenice.
 • Organizacija samostojnih fotografskih razstav in predstavitev fotografij članov Fotokluba Jesenice (v različnih krajih in razstaviščih ob različnih prilikah).
 • Sodelovanje članov na razstavah doma (v organizaciji lokalnih skupnosti in organizacij, JSKD ter fotoklubov/društev ter pokroviteljstvom FZS) in v tujini (večinoma pod pokroviteljstvom FIAP in PSA (The Photographic Society of Amerika)).
 • Strokovna fotografska predavanja in usposabljanja članov, v zadnjem času predvsem iz področja digitalne fotografije.

Člani s sodelovanjem na domačih in mednarodnih razstavah pridobivajo fotografske razstavljavske naslove FZS, FIAP in PSA. Z razstavljavskimi naslovi FZS se ponaša 18 članov, med njimi sta dva mojstra fotografije (MF FZS) in dva kandidata za mojstra fotografije (KM FZS). Mednarodne naslove ima sedem članov in sicer: trije člani so pridobili naziv EFIAP (Excellence FIAP), štirje AFIAP (Artist FIAP); dva člana sta pridobila tudi naziv PPSA (Proficiency PSA). En član se ponaša z mednarodnim nazivom ESFIAP (Excellence of services rendered FIAP) za organizacijsko delo na področju fotografske dejavnosti.

Fotoklub Jesenice je v letu 2003 od občine Jesenice dobil svoj klubski prostor v Kulturnem domu na Hrušici. S tem je bila izpolnjena dolgoletna želja po lastnem prostoru, ki omogoča neovirano strokovno delo ter druženje članov fotokluba in ostalih ljubiteljev fotografije.

V letu 2009 smo v Mercator centru na Jesenicah ustanovili razstavišče Galerija Fotokluba Jesenice, v katerem se vsak mesec predstavi drug avtor. Odprtje razstav je praviloma vsak drugi četrtek v mesecu, s kratkim kulturnim programom sodeluje Glasbena šola Jesenice. Redne samostojne razstave članov organiziramo tudi v Kulturnem domu na Hrušici, v Ljudskem domu v Kranjski gori, v prostorih Društva upokojencev Jesenice in na Okrožnem sodišču v Kranju.

Vodstvo Fotokluba Jesenice

Izvršni odbor Nadzorni odbor
Janez Vrzel – predsednik Milan Polak – predsednik
Janez Kramar – podpredsednik Franc Črv – član
Andrej Mežik – tajnik Andrej Žemva – član
Pia Morič – blagajničarka Disciplinsko sodišče
Marjan Debelak – gospodar Mihael Kersnik – predsednik
Andrej Maver – član Vinko Lavtižar – član
Robert Stranig – član France Urbanija – član